Foredrag

Det kan foregå fysisk ved fremmøde hos jer eller online

Book et oplæg eller foredrag til jeres målgruppe med et pædagogisk eller børne- og/eller familieorienteret indhold.

Varighed
Op til  3 time

Foredragene tager altid afsæt i en motiverende, positiv og inspirerende oplevelse, som styrker jeres målgruppes praksis, børneperspektiv og/eller forældrerolle.

Alle oplæg indeholder både teori og inspiration med hverdags- og praksisnære tips og ideer, som vil skabe refleksion og styrke de bedst mulige udviklingsbetingelser for samspil med både børn, forældre og hinanden.

Der indgår også altid små øvelser eller reflekterende samtaler undervejs. 

Mulige emner

Jeg arbejder til dagligt med mange familier og institutioner omkring konflikthåndtering – hvordan vi skal forstå vores konflikter, hvordan vi reducerer dem og hvordan vi håndtere dem, således at de gør os klogere frem for at dræne os.

Det er min klare overbevisning at vores konflikter ikke handler om at der er noget galt med jer som forældre eller jeres børn der er noget galt med – udfordringen er måden vi forholder os til konflikterne på. Hvordan vi forholder os til vores børns adfærd og følelsesmæssige reaktioner. Kom med til en spændende aften – hvor jeg vil gøre mit bedste til at klæde jeres forældre på endnu mere på til at forstå jeres konflikter og hvordan I kan håndtere dem.

Hvordan sikre vi et samarbejde som altid har barnets trivsel og udvikling for øje? Hvordan skaber I en professionel og tillidsskabende tilgang til forældre, der stimulerer en lyst og motivation hos forældrene til at samarbejde med jer om deres børn?

Jeg inddrager viden fra nyeste forskning, samspilselementer fra Marte Meo og konflikthåndteringsprincipper fra Low Arousal metoden, således at det pædagogiske personale er klædt godt på i samarbejdet med forældrene. Oplægget afholdes også for forældre hvor det er tilpasset dem som målgruppe.

Nyeste forskning viser at vi skal have langt mere fokus på barnets tilknytning til det pædagogiske personale og samarbejdet med forældrene. Foredraget her handler om hvordan I kan understøtte børns tilknytning i overgangen fra barsel til vuggestue/dagpleje. 

Foredraget har grobund i tilknytningsteorien udspil i praksis gennem Marte Meo metoden, reaktionsmønstre samt regulering af børns nervesystemer og hvordan vi understøtter deres følelsesmæssige og sociale udvikling og kompetencer. 

Hvordan skaber vi en tryg overgang fra børnehave til SFO og skole? Hvordan støtter vi dem følelsesmæssigt og socialt i at skabe trygge relationer til de andre børn og ikke mindst det pædagogisk personale. 

Hvordan håndterer vi konflikter mellem børnene, uden at gøre dem forkerte eller får placeret skyld? Og hvordan får vi et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med som forældrene og fagpersonale fra start? 

Alt dette vil jeg hjælpe jer med at blive klogere på ved dette oplæg.

Vores følelser er vores vejvisere. Men hvordan skal vi forstå de følelsesmæssige reaktioner børn udviser på forskellig vis? Hvad gør det ved os, når børn reagerer følelsesmæssigt? Og HVORDAN hjælper vi børn med deres følelser og samtidig understøtter deres følelsesmæssige udvikling? 

Vi ved børns sociale udvikling er vigtig. men hvorfor? Hvordan understøtter vi børns sociale kompetencer og deres interaktion med hinanden? Hvor og hvordan placerer du dig som voksen, når du skal støtte børns sociale samspil?

Konflikter er ikke farlige og en uundgåelig del af samspillet mellem mennesker.

Men når vores børn har mange og/eller store konflikter, kan det virkelig dræne os som forældre. Vi kan føle det stressende og frustrerende – med god grund. For i virkeligheden ønsker alle at vores børn skal have det godt med hinanden. 

Men hvilke forventninger er realistiske at have til søskende relationen. Hvordan hjælper vi dem med konflikterne når de opstår? Og hvordan styrker vi deres relation, således at vi forebygger deres mange konflikter. 

Det taler jeg mere om ved dette foredrag. 

Jeg slutter altid af med en spørgerunde, hvor der er mulighed for at de spørgsmål/situationer man har på hjerte. 

Udtalelser

Odense Kommune

Christina var meget præcis i sin teoretiske gennemgang, god til at koble genkendelige eksempler på og meget nærværende. Ligeledes delte Christina videoer fra hendes arbejde med Marta Meo metoden, hvor vi fik indblik i tempo og stemnings betydning i samspillet med barnet.

Der har været mange meget positive tilbagemeldinger fra vores plejefamilier efter kurset.

Vi vil gerne indgå et samarbejde igen med Christina Drachmann og kan anbefale kurset både til børn som har været udsat for omsorgssvigt, men også for børn som ikke er i udsatte positioner.

Familieplejen Odense Kommune, Signe Bjerring

FOLA – Forældrelandsorganisation

Vi utroligt glade for vores samarbejde med vejleder Christina Drachmann. Hun arbejder ud fra en unik position, fordi hun både er pædagogisk uddannet samt familievejleder – det gør hende til ekspert på samspillet mellem forældre og personale. Netop derfor er hendes webinarer utrolig brugbare for alle forældre, der har børn i dagtilbud.

Udtale fra FOLA – Forældrelandsorganisationen

Priser

  • Foredrag fra 4.000 DKK

    De voksnes arbejdsglæde, relationskompetence, faglighed og engagement er afgørende for børns trivsel og udvikling

Kontakt mig for at få en uforpligtende samtale

Book 20 min. (gratis) afklarende samtale via mail: cd@christinadrachmann.dk eller tlf: 2942 0630