Ofte skal der små ændringer til at skabe store forandringer

Børnesyn

Marte Meo forløb

Et videobaseret familievejledningsforløb

Det er helt naturligt at være fastlåst i en situation med dit barn. Selv i de situationer hvor du oplever allerstørst afmagt, vrede eller tvivl med og omkring dit barn, er der altid mulighed for at skabe en positiv forandring, ved at gøre mere af det der virker. Mit øje er trænet til at se de muligheder og jeg kan hjælpe jer med at komme videre.

Oplever I…

jeres barn ikke vil sove / spise / have tøj på / rydde op / høre efter / hjælpe til mv.?

at konfliktniveauet stiger meget hurtigt?

at I reagerer på måder I hverken I eller jeres børn trives i?

at I ikke er enige om opdragelsen? 

at jeres børn har rigtig mange konflikter med hinanden? 

at jeres barn ikke vil i institution/skole?

Så kan et Marte Meo forløb hjælpe jer!

Hvad er et Marte Meo forløb?

Marte Meo betyder ”ved egen kraft” på latin. Overført til familievejledning betyder det, at uanset hvor svært og bøvlet det er i samspillet med barnet, er der altid noget vi lykkes med, og det skal vi have fokus på.

Et Marte Meo forløb er således et videobaseret forløb, hvor jeg ud fra videoer I selv har optaget af en specifik situation, giver Jer konkrete værktøjer til hvordan I anskue en situationen anderledes næste gang den eller en tilsvarende opstår.

Hvordan foregår Marte Meo forløbet?

I optager med jeres telefon eller tablet, korte videosekvenser, á 10 -15 min. Videoen skal vise almindelige dagligdagssituationer med jeres barn. Det kan eksempelvis være under aftensmaden, ved påklædning eller under leg.

Når jeg modtager videoer fra jeres hverdag, får jeg et indblik i hvad der er på spil hjemme hos jer, og ser det I ønsker hjælp til.

Jeg har fokus på hvad det er barnet forsøger at fortælle jer gennem sin adfærd, og viser Jer det I lykkedes og som understøtter det Jeres barn har brug for mere af i kontakten med Jer. I får dermed konkrete værktøjer der kan hjælpe Jer.

Video kan virke grænseoverskridende

Hvis du lige nu sidder med følelsen af, at det er grænseoverskridende at filme sig selv i samspillet med Jeres barn, er det helt forståeligt. Nogle beskriver at det kan give dem følelsen af at blive overvåget eller frygten for at eventuelle ”fejltrin” vil blive fremhævet. Jeg arbejder ALTID med fokus på al det I lykkedes med og på at finde løsninger på Jeres udfordringer.

Mit mål er, at I går fra vores møde med de værktøjer I nu ved virker og har positiv effekt på barnet. Ofte sker der det, når vi bliver filmet, at vi  om voksne gør os mere umage. Det er ikke skidt, for det er netop når vi gør os umage at der sker forandringer. Når vi slår autopiloten fra og i stedet bliver bevidst om vores handlinger. Det er lige nøjagtig den vej vi skal.

Forløbet inkluderer...

Vejleder Christina Drachmann

Opstartsmøde

Ét opstartsmøde over Zoom á 1 times varighed, hvor I fremlægger lidt om hvem I er i Jeres familie, Jer som forældre samt den eller de udfordringer I ønsker hjælp til.

Vejleder Christina Drachmann

Tilbalgemeldinger

3 videotilbagemeldinger på Zoom á hver 1 times varighed og med ca. 14 dages mellemrum, hvor jeg har forberedt og klargjort 2-3 konkrete videoklip fra jeres tilsendte videomateriale, som vi gennemgår sammen.

Vejleder Christina Drachmann

Opfølgningssamtale

En opfølgningssamtale 1-3 måneder senere á 1 times varighed, hvor vi taler om hvilke forandringer der er sket og hvad I tager med jer fra forløbet. I har også mulighed for at tale med mig om de spørgsmål I måtte have.

Vejleder Christina Drachmann

Konkrete værktøjer

Efter endt forløb, vil I have helt konkrete værktøjer, som I ved virker i samspillet med netop jeres barn.

Priser

  • Marte Meo forløb 4.995 DKK

    3 samtaler inkl. videotilbagemelding og én opfølgningssamtale

  • Marte Meo tilbagemelding 1.500 DKK

    Ønsker betaling pr. gang

  • Afklarende samtale Gratis

    Book 20 min. (gratis) afklarende samtale via mail: vejlederchristinadrachmann@gmail.com eller tlf: 2942 0630

Booking

Kontakt mig via kontaktformularen her på siden. Jeg vender tilbage til Jer indenfor 24 timer, og så finder vi dato og tid vi kan mødes.

Jeg tilbyder tider i tidsrummet mellem kl. 8.00-15.00 mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag kl. 8.00-17.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Det er vigtigt at I er børnefri når vi har samtalen. Det giver Jer mulighed for at tale frit fra hjertet og have tid og ro til samtalen.