Om mig

Familievejleder & Pædagogisk konsulent

Mit navn er Christina Drachmann jeg har en grunduddannelse som pædagog og Marte Meo terapeut med erfaring indenfor almen- og specialområdet. De senere år har jeg arbejdet som pædagogisk konsulent, underviser og familievejleder I PPR og nu som selvstændig, hvor hun også har taget flere overbygning, bl.a. neuroaffektiv udviklingspsykologi og en diplom i pædagogik og psykologi. 

Jeg har stor fokus på omsorgsfuldt at møde mennesket der hvor det er og forstå hvad vores egen og børnenes adfærd er et udtryk for, med afsæt i Marte Meo, tryg tilknytning og Mentalisering.

Jeg har et stort hjerte for og en altoverskyggende ambition om at skabe et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem institution/skole og hjem. 

Jeg går altid systemisk og samspilsorienteret til værks. For det er i samspillet mellem os at udfordringerne opstår og også her de skal løses og udvikles.

Privat

Jeg er gift og er mor til 2 børn og har selv erfaret hvordan mit arbejdsliv og min almen trivsel blev massivt påvirket, da mit barn pludselig ikke trivedes i hans børnehave. Jeg ved også hvordan det påvirker parforholdet og forældreskabet som forælder. Derfor ved jeg også hvor vigtigt det er, at blive grebet af nogle der ved noget om børn, familiemønstre og samarbejdet med institutioner/skoler. 

Vejleder Christina Drachmann

Uddannelse

Marte Meo Supervisor v. lic. supervisor Susanne Swartau – igangværende

5 moduler i pædagogisk og psykologi v. Diplomuddannelsen UUC

Neuroaffektiv udviklingspsykologi v. Susan Hart

Marte Meo terapeut v. Supervisor Berit Reimer

Pædagog v. Københavns pædagog seminerium

Erfaring

Selvstændig Familievejleder & Pædagogisk Konsulent

Pædagogisk vejleder & familievejleder

PPR Tårnby kommune

Pædagogisk konsulent og Familiebehandler

PPR Tårnby kommune

Kontaktperson for unge

Tårnby Kommune

Pædagog med vejledende funktion

Børnehuset Planeten

Støttepædagog

Gentofte Kommune

Medhjælper og pædagog

Anbragte børn og unge v. Bülowsvej for børn og familier

Medhjælper

Vuggestuen Blæksprutten

Da jeg blev uddannet pædagog blev jeg uddannet i at forstå børn, analysere, og understøtte børns udvikling og trivsel.

Jeg fik udviklet min relationskompetence i samspillet med børn – min evne til at skabe en tryg relation til alle de forskellige børn jeg arbejdede med og møde dem i deres zone for nærmeste udvikling. Det var en vigtig kompetence.

Denne vigtige kompetence blev også min udfordring i mit eget forældreskab – for da jeg fik børn, ville jeg give dem al det i vores samspil og relation, som jeg var uddannet i og som jeg brænder så meget for.

Det spændte hurtigt ben for mig, for det kunne jeg selvfølgelig ikke hele tiden – det ved jeg nu at ingen kan eller skal. Jeg fik sat alt for høje forventninger til mig selv i ønsket om at støtte og styrke mine børns selvværd, udvikling og trivsel.

Læs videre nedenfor. 

Voksne skal også mødes og forstås!   

Min arbejdsmæssige ambition blev at formidle børneperspektivet. Desværre fik jeg i min iver for at børnene blev forstået og mødt med det de havde brug for, overset at voksne også har brug for at blive mødt og forstået.

Det svært at give det, vi ikke selv bliver mødt med

Måden vi møder hinanden på, er afgørende for om vi kan skabe de forandringer vi ønsker og har brug for. 

Marte Meo blev et vendepunkt for mig

Gennem min uddannelse som Marte Meo terapeut blev jeg klar over, hvordan vi kan blive vores egen rollemodel, når vi ser os selv udefra på video med fokus på at gøre mere af det, som skaber den positive forandring.

Vi skal ikke sammenligne os med andre – eller naboen – vi skal rette vores opmærksomhed mod os selv og vores egen udvikling, for at genfinde troen og styrken i vores forældreskab eller faglige relationsarbejde.

Børn har brug for at deres forældre/voksne har det godt med sig selv, tror på sig selv og tager ansvar for relationen.

Jeg modtager løbende supervision og terapi, for at sikre en høj kvalitet af det arbejde jeg leverer

Familier
Når noget føles svært eller uoverkommeligt i vores familieliv, er det at søge råd og vejledning en vigtig investering i jeres familie. 

Institutioner og skoler
Jeg tilbyder foredrag, udviklingsforløb, workshops til pædagogiske dage til kommuner, institutioner, skoler, dagplejere,  m.fl. som tilpasses efter jeres ønsker og behov.

Virksomheder og organisationer
Foredragene tager altid afsæt i en motiverende, positiv og inspirerende oplevelse, som styrker jeres målgruppes praksis, børneperspektiv og/eller forældrerolle.