Christina Drachmann

Familievejleder & Pædagogisk konsulent

Vejledning er en investering i dit familieliv og i dit professionelle arbejde

Familier

At blive forældre er den største rejse og uddannelse i livet, fordi vi bliver så meget klogere på os selv 

Institutioner, skoler & dagplejer

Kvaliteten af det pædagogiske arbejde skaber de bedste trivsel og udviklingsbetingelser for børnene

Børnesyn

I dag er der sket et ændring i vores måde at forstå børn på – vi har fået et nyt børnesyn, som har ændret sig markant de seneste 30 år. Vi er blevet mere bevidste om at skæld ud, konsekvenser, straf, diagnose kulturen, negativ kommunikation osv. har en negativ påvirkning på børnene, det hæmmer deres selvværd, kompetencer og lysten til at samarbejde – men hvis ikke vi skal møde børn på denne måde, når de udfordre os, hvad skal vi så gøre?    

Det er hverken jer som forældre eller jeres barn der er noget galt med, det er de mønstre vi har med os – altså måder at være sammen på, måder at håndtere konflikter og følelser på, som skaber en uhensigtmæssig dynamik i vores familieliv. 

Jeg hjælper jer med at skabe et nyt mønster, hvor I får minimeret jeres konflikter, får nye perspektiver på jeres barns adfærd og følelsesmæssige reaktioner og hjælper jer tættere sammen.

Det skal vi have ændret …

Det er min mission at ændre det gammeldags og lidt negative syn på børn og deres udvikling, som vi alle bærer rundt på fra vores fortid – til det nye børnesyn, der bygger på positiv kommunikation, selvbevidsthed, tillid og nysgerrighed.

Jeg har et altoverskyggende ønske om at forældre, pædagoger og lærere  i større grad ser muligheden for at få hjælp til de udfordringer, vi uundgåeligt møder på vores vej – fordi denne hjælp er en investering til endnu større glæde og trivsel både for barnet og jer.

At række ud fra et sårbart sted, få vejledning, tilegne sig ny viden og arbejde med os selv i vores forældreskab eller professionelle arbejde, er en gave og en fantastisk rejse.

Udfordringer og konflikter

Jeg arbejder med mange familier og pædagogiske personale om at genfinde det kærlige blik på barnet.

For når vi kommer ind i et mønster hvor langt største delen af barnets handlinger, reaktioner og adfærd igangsætter vores alarmberedskab – hvor vi ender med at have så mange konflikter, at vi bliver drænet.

Det er ingen skam at række ud efter hjælp – der er ansvarsbevidst.

Hvorfor har vi så mange konflikter?

Det er hverken jer som forældre eller jeres barn der er noget galt med, det er de mønstre vi har med os – altså måder at være sammen på, måder at håndtere konflikter og følelser på, som skaber en uhensigtmæssig dynamik i vores familieliv.

Her I måske genkende følelsen af magtesløshed, utilstrækkelighed og at I føler jer drænet. 

Når vi som forældre har taget første skridt, som er erkendelsen af at dette skal ændres, så er I rigtig godt på vej.  

Jeg hjælper jer med at skabe et nyt mønster, hvor I får minimeret jeres konflikter, får nye perspektiver på jeres barns adfærd og følelsesmæssige reaktioner og hjælper jer tættere sammen.

Videobaseret familievejledningsforløb

Vi startede et videobaseret forløb ved Christina og er så lettede over hvor langt vi er kommet og hvor meget vi, lillesøster og vores søn trives igen!

Christina var hurtigt i stand til at spotte de ting vi skulle gøre mere af og fik os til at føle os trygge ved at lukke et andet menneske ind i familien og vores dynamikker. Christina ser nogle ting som vi som familie aldrig ville have set selv og det satte det hele i perspektiv.

Nu har vi en dreng som formår at sætte så mange fine ord på sine følelser – han har fået helt nye måder at udtrykke sig på. Det er fantastisk! Det føltes som et stort skridt at springe ud i og også forbundet med en vis skepsis – for måske var det jo bare en fase. Den skepsis er længe væk og vores selvtillid og bevidsthed om vores forældreskab er bundsolidt efter at have haft Christina inde over. Vi har udover forløbet også valgt at bruge hjælp fra Christina til opstart af ny institution og vil helt klart også bruge hende fremadrettet når noget trænger sig på.”

Forældrepar, dreng 4 år, pige 2 år.

Videobaseret familievejledningsforløb

Vi følte os som familie mættet af konflikter mellem os og børnene. Vi blev hurtigt irriteret og følte os presset i de mindste hverdags situationer. Christina formår at møde en med en fantastisk forståelse og professionel tilgang, vi har fået gode virksomme og konkrete redskaber i værktøjskassen, som vi må konstatere simpelthen bare virker.

Vores forløb med Christina har som familie  givet os: – mere overskud – følelse af ansvar – struktur på hverdagen – bedre samarbejde med pigerne – gladere piger – mere konstruktiv tid med vores piger Christina er mega skøn, et helt almindeligt menneske på lige fod der med hendes store erfaring og værktøjskasse formår at formidle på en helt nede på jorden måde som man forstår og kan forholde sig til. Alle forældre burde unde sig selv et forløb hos en familievejleder. Det er ingen skam at bede om hjælp selv til det der virker som så banale ting. Går man med en følelse af afmagt i forhold til ens unger – gør noget godt for jer selv bestil en samtale hos Christina.

Livet er for kort til at hverdag som føles udmattende og frustrerende. Hilsen en helt almindelig familie der 100 procent kommer til at benytte sig af denne sparring og rådgivning igen, da livet med børn jo er i konstant forandring og vi nu har forstået (erkendt) at ved at række ud efter hjælp, opnår vi hurtigere den fornødne forståelse og den forventning vi har inde i hovedet.”

Hilsen K & K, forældre til 2 piger på 3 år og 6 år. 

Videobaseret familievejledningsforløb

 

Vi startede et videobaseret forløb hos Christina, efter min kone havde fulgt hende på Instagram, hvor hun så fint beskriver, hvordan man skal se verden igennem ens børns øjne og måske ikke altid vores. De værdier som hun beskrev ligger meget op af vores værdier. Vi følte at vi var kørt fast med vores søns vredesudbrud og vidste ikke hvordan vi skulle håndtere dem.

Vi var lidt skeptiske i starten, men efter vores første videomøde, gav det os troen på, at det var det helt rigtige. Hun gav os et helt nyt syn på vores familie og nogen værktøjer som har hjulpet os så meget.

Vi har fået en meget bedre familiedynamik og vores søn har begyndt at sætte ord på sin vrede istedet for at starte på et vredesudbrud.

Vi har så glade og tilfredse med den måde hun har hjulpet os på og hvor vi er nu.

/Jennie, Alma, Anton og Kåre, familie fra Sverige 

Pædagogisk vejledning til dagplejer

Christina har udvist stor faglighed og engagement

Christina har været tilknyttet som vejleder hos en dagplejer, som har et barn i en udsat position. Christina har udvist stor faglighed og engagement. Christina har udarbejdet en handleplan som har været til stor gavn for dagplejer, som har brugt handleplanen i sit daglige arbejde med barnet.

Christina har en stor faglig viden om børn og familier i udsatte positioner. Jeg vil til en hver tid arbejde sammen med Christina og giver hermed mine bedste anbefalinger.

Jeannie Henningsen- dagplejepædagog i Tårnby.

Pædagogisk vejledningsforløb

Strandgårdens børnecenter har gennem flere år, arbejdet sammen med vejleder Christina Drachmann.

Både medarbejdere og ledelse har oplevet sig forstået og anerkendt i forhold til de, udfordringer de har oplevet/ beskrevet med børn i udsatte positioner.

Christina Drachmann har vejledt medarbejderne på en konkret måde, således at samspillet både mellem medarbejder og barn/ børn og barn/ barn er blevet optimeret. Når vejledningen ikke har været tilstrækkelig, har Christina Drachmann søgt sparring hos andre fagpersoner, for derefter at vende tilbage , med ny opkvalificeret vejledning.

Den vejledning vi har fået har   været direkte omsættelig til vores pædagogiske praksis

I de   tilfælde hvor der også har været vejledning i familien, har barnet/ børnene profiteret af vejledningen, på en måde, så det  i særlig grad har understøttet barnet udvikling..

Birgit Madsen, Leder af Strandgårdens børnecenter 

Samtaler

Christina er utrolig dygtig og professionel til sit arbejde. Hun er et menneske som man hurtig får tillid til.

Det skinner meget igennem hos hende, at hun virkelig ved hvad hun gør og samtidig er meget forstående, rummene, god til at holde overblikket og heller ikke er bange for at sige sin ærlige mening, på en omsorgsfuld måde. 

Samtalerne har været guld værd for vores lille familie. 

Jeg kan varmt anbefale Christina.” 

Maria-Diana, mor til Josephine 2,9 år.

Samtaler

“Jeg er sommetider i tvivl om, jeg gør det rigtige som mor, eller om jeg kunne gøre noget bedre eller anderledes. Andre gange er jeg i tvivl om, hvorfor mit barn gør som hun gør, men så booker jeg bare en samtale hos Christina. 

Hun er så dygtig, og har altid et svar jeg kan bruge til noget. 

Jeg bliver mødt med forståelse og anerkendelse og forlader altid samtalen med ro i maven. 

Jeg får både ros for det jeg gør godt og redskaber til, hvordan jeg kan forbedre den problemstilling der måtte være. 

Det er fantastisk at kunne få begge dele og blive bekræftet i, at man er en god mor. 

Christina er så professionel og har svar på det meste. 

Jeg kan varmt anbefale Familievejleder Christina Drachmann” 

Joy, mor til Viva 3 år. 

Find mig på de sociale medier

Jo før vi søger sparring og hjælp, desto hurtigere kan I ændre jeres mønster 

Jeg tilbyder altid 20 min. afklarende samtale gratis, hvis du er i tvivl om familievejledning eller pædagogisk vejledning er noget for jer eller om jeg er den rette for jer.

 

Skriv en mail eller kontakt mig på telefon – jeg ser frem til at høre fra jer.

Kontakt mig her

13 + 5 =