Christina Drachmann, Familievejleder & Pædagogisk konsulent

Vejledning er en investering i dit familieliv og i dit professionelle arbejde

Familier

At blive forældre er den største rejse og uddannelse i livet, fordi vi bliver så meget klogere på os selv.

Institutioner, skoler og dagplejer

Kvaliteten af det pædagogiske arbejde skaber de bedste trivsel og udviklingsbetingelser for børnene.

Børnesyn

I dag er der sket et ændring i vores måde at forstå børn på – vi har fået et nyt børnesyn, som har ændret sig markant de seneste 30 år.

Vi er blevet mere bevidste om at skæld ud, konsekvenser, straf, diagnose kulturen, negativ kommunikation osv. har en negativ påvirkning på børnene, det hæmmer deres selvværd, kompetencer og lysten til at samarbejde – men hvis ikke vi skal møde børn på denne måde, når de udfordre os, hvad skal vi så gøre?

Det er hverken jer som forældre eller jeres barn der er noget galt med, det er de mønstre vi har med os – altså måder at være sammen på, måder at håndtere konflikter og følelser på, som skaber en uhensigtmæssig dynamik i vores familieliv. Jeg hjælper jer med at skabe et nyt mønster, hvor I får minimeret jeres konflikter, får nye perspektiver på jeres barns adfærd og følelsesmæssige reaktioner og hjælper jer tættere sammen.

Udtalelser

Jeg har arbejdet sammen med mange forskellige familier, institutioner, dagplejere og skoler.

Læs mere her om hvad de har fået ud af vores samarbejde