Udviklingsforløb

Har I brug for at få styrket jeres kompetencer til at arbejde hele vejen rundt om barnet?

Udviklingsforløbet er til pædagog- og/eller lærerteams, der ønsker at skabe større trivsel hos de børn de udfordres af og samtidig styrke samarbejdet med forældrene.

Barnet tilbringer det meste af sin tid med sine forældre og i daginstitutionen/skolen. Derfor er det vigtigt at der er en forbindelses mellem disse to arenaer, hvor barnet har oplevelsen af at høre til og at de voksne omkring barnet samarbejder.

Det er altid os som professionelle der skal sætte rammen for det gode forældresamarbejde – derfor er jeres kompetencer og fælles tilgang til forældresamarbejdet afgørende.

Med dette forløb bliver I klogere på hvordan I håndterer og hjælper de børn I er udfordret af i det daglige og hvordan I styrker samarbejdet med barnet eller børnegruppens forældre

Om udviklingsforløbet

Gennem 4 moduler vil vi bygge bro mellem teori, forskning og jeres praksis, således at I får det nye børnesyn og viden om forældresamarbejde som Den Nyere Udviklingspsykologi, Marte Meo metoden, Low Arousal konflikthåndteringsmetoden, De Nye Styrkede Læreplaner blandt andet repræsentere.

Modulerne indebærer
– Oplæg med refleksionsøvelser
– Videoanalyser fra jeres praksis
– Supervision I hvert enkelt team

Udbytte

I bliver mere tydelige og dygtigere til at kommunikere med forældre – både i det daglige og omkring mere sårbare emner

I får skabt en større entydighed i personalegruppen, således at I har en mere samlet og fælles tilgang til forældrene

I bliver skarpere på at formidle det enkelt barn og børnegruppen, udvikling, trivsel og læring og hvordan I understøtter dette

I bliver styrket I jeres kommunikative evner, ved at blive mere nysgerrige og slippe negative fortællinger omkring det enkelte barn og dets familie

I får styrket jeres faglighed omkring de børn I bliver udfordret af i hverdagen, ved at vi sammen bliver klogere på barnets adfærd, samspillets betydning og hvad barnet i virkeligheden kalder på med sin adfærd.

Vi omsætter dermed faglig viden omkring børns følelsesmæssige og sociale udvikling ind i jeres praksis. Samtidig arbejder vi med at styrke jeres kommunikation og kompetencer til at skabe et mere tillidsfuldt og konstruktivt forældresamarbejde.

Kontakt mig for at få en uforpligtende samtale

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om hvordan vi kan skræddersy forløbet ud fra jeres behov.