Udviklingsforløb

Har I brug for at få styrket jeres pædagogiske fundament og relationskompetence 

og dermed skabe et tillidsfuldt og konstruktivt forældresamarbejde?

Vores børnesyn, fortællinger om barnet og vores pædagogiske tilgang er fuldstændig afgørende for et tillidsfuldt og konstruktivt forældresamarbejde 

Der er sket en udvikling i forældrenes krav og forventninger til deres barns dagtilbud og skole. Forældre i dag har en langt større bevidsthed om hvad børn har brug for og at de ikke er ene om ansvaret for deres barns udvikling og trivsel.

Som fagprofessionel kan det føles overvældende og usikkert at indgå i samarbejdet med forældrene, da det kræver en grobund af faglig viden om børns alsidige udvikling og trivsel, evne til at fastholde fokus på hvad barnet har brug for og dermed skabe tillid i samarbejdet trods uenighed.

Derfor er dette udviklingsforløb både en udvikling af de fagprofessionelles børnesyn og relationskompetence, samt viden og konkrete redskaber til at styrke og håndtere forældresamarbejdet.

 

 

Med dette forløb bliver I klogere på hvordan I håndterer og hjælper de børn I er udfordret af i det daglige 

og hvordan I styrker samarbejdet med forældrene

Beskrivelse af udviklingsforløbet

Modul 1

 • Forældresamarbejdets udvikling gennem tiden – gensidige forventninger og etablering af partnerskab
 • Det nye børnesyn fra lydighed til samarbejde – Ross Green: børn gør det godt hvis de kan
Oplæg inkl.
refleksionsøvelser

Modul 2

 • Udfoldelse af enkelte cases
 • Inddragelse af den nye viden fra første oplæg – fokus på positive forandringer
 • Arbejdsmål – hvilken forandring ønsker vi at skabe?
 • Videoanalyse fra jeres praksis. Fokus på hvad barnet har brug for i samspillet og hvordan vi helt konkret understøtter dette ud fra samspilselementerne fra Marte Meo, med afsæt i jeres praksismuligheder
Aktionslæring/supervision
i teams

Modul 3

 • Udviklingstegn siden sidst
 • Videoanalyse af fokus fra sidst samt nyt arbejdspunkt
 • Identifikation af egne samspilskompetencer og disses forandringsskabende muligheder
 • Forberedelse af dialog med forældre med udgangspunkt i nuværende indsats
Aktionslæring/supervision i teams inkl. videoanalyse

Modul 4

 • Kommunikation – Narrativer, ressourceperspektivet, synsninger og forforståelser
 • Marte Meo samspilselementer – sådan styrker vi børns trivsel og udvikling i praksis – inddragelse af de forskellige teams videoer
 • Konkrete kommunikationsstrategier i dialogen med forældre – et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde, også selvom vi er uenige
Oplæg inkl.
Videoanalyse

Modul 5

 • Videoanalyse af fokus fra sidst
 • Hvilken positiv forandring er sket siden opstart
 • Tegn på udvikling hos barnet
 • Identifikation af egne samspilskompetencer og disses forandringsskabende muligheder
 • Evaluering af dialog med forældrene – hvordan står samarbejdet til nu
 • Fremadrettet opmærksomhed og kommunikationsstrategier i forældresamarbejdet
Aktionslæring/supervision i teams inkl. videoanalyse

Modul 6

 • Gennemgang at årgangsteams videoer med henblik på evaluering af positive forandringer
 • Fælles praksis og perspektivskifte
 • Opsamling af forløbets emne 
 • Hvilke positive forandringer er skabt? 
Oplæg inkl.
Videoanalyse fra jeres praksis

Gennem 6 moduler vil vi bygge bro mellem teori, forskning og jeres praksis, således at I får viden om og konkrete redskaber til at arbejde med og omsætte det nye børnesyn og derigennem styrke forældresamarbejdet

Udbytte

I får grundig indføring af det nye børnesyn og evnen til at kunne lave perspektivskifte og mentalisere 

I får blik for relationen og hvordan I kan skabe positive forandringer i samspillet med de børn der opleves at udfordre mest

Erfaring med at bruge videoanalyse til at få øje på, hvordan samspillet og relationen med det enkelte barn og børnegruppen kan styrkes

I får mere positiv og nysgerrigt mindset og slipper negative fortællinger omkring det enkelte barn og dets familie

I bliver mere tydelige og dygtigere til at kommunikere med forældre – både i det daglige og omkring mere sårbare emner

I får skabt en større entydighed i personalegruppen, således at I har en mere samlet og fælles tilgang til forældrene

I bliver skarpere på at formidle det enkelt barn og børnegruppen, udvikling, trivsel og læring og hvordan I understøtter dette

Teoretiske afsæt

 Den Nyere Udviklingspsykologi herunder Tilknytningsteorien, Marte Meo metoden og Low Arousal konflikthåndteringsmetoden. Forskning om forældresamarbejde og inddragelse af De Nye Styrkede Læreplaner 

 

Kontakt mig for at få en uforpligtende samtale

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om hvordan vi kan skræddersy forløbet ud fra jeres behov.