Marte Meo uddannelse

Kunne du tænke dig: At få styrket din relationskompetence? At få endnu større faglig stolthed?

Bliv uddannet Marte Meo terapuet og bliv ekspert i at understøtte trygge og udviklende samspil mellem mennesker

Hvad er Marte Meo?

Marte Meo er en ressource og løsningsorienteret metode, som har sit teoretiske og værdimæssige afsæt i den nyere udviklingspsykologi, som tilknytningsteorien, spædbarnsparadigmet, udviklingspsykologien, neuropsykologi og pædagogik.

Gennem videooptagelser af samspillet, bliver du klogere på hvad der er brug for mere af, for skabe den forandring der ønskes i samspillet. Du lærer du at kigge vi på hvilke initiativer barnet (fokuspersonen) tager, hvordan den voksne (omsorgspersonnen) respondere og lykkes med og skal gøre mere af for at bryde det negative samspilsmønster og i stedet skabe mere tryghed, trivsel og udvikling i relationen og hos barnet (fokuspersonen). Metoden tager altid udgangspunkt i at etablere, styrke og reetablere samspil.

Du får praktiske og teoretiske kompetencer i

 • At få viden om og kunne anvende Marte Meo metodens principper og teori
 • At styrke dine kompetencer i at observere, analysere og vurdere kvaliteten i samspil, kontakt, og kommunikation mellem mennesker
 • At skabe positiv, motiverende og tydelig ledelse 
 • At vejlede dine kolleger, andre professionelle og familier i skabe udvikling og trivsel
 • At kunne dokumentere og formidle udviklingsbehov, processer og effekter på et mere kvalitativt niveau
 • At få styrket din relationskompetence til at kunne arbejde mere anerkendende og udviklingsstøttende 
 • Du vil blive opdateret og i stand til at omsætte din viden inden for nyere udviklingspsykologi og Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Min undervisning

 • Jeg vil sørge for at skabe et trygt læringsrum for jer alle, hvor der er plads til alle følelser, tanker og spørgsmål
 • Jeg tror på at vi med en indlevende og empatisk tilgang får skabt den største forandring, hos de mennesker vi arbejder med
 • Jeg har en uddannelse i Neuro Affektiv Udviklingspsykologi hos Susan Hart og lærer dig også om den treenige hjerne og hvordan vi kan forstå vores følelsesmæssige udvikling i et neurologisk perspektiv
 • Jeg sørger altid for the/kaffe og snacks
 • Optagelseskriterier for Marte Meo terapeut uddannelsen er relevant humanistisk faglig grunduddannelse af min. 3 års varighed
 • Vi mødes de obligatoriske 18 gange, ca. 1 gang om måneden i ca. 18 mdr.
 • Der arbejdes imellem uddannelsesdagene med cases, videooptagelser og tilbagemelding
 • Du får støtte og vejledning ved behov mellem uddannelsesdagene
 • Små trygge hold af maks. 6 personer
 • Tid til individuel Marte Meo supervision til ALLE studerende HVER GANG
 • Pris 30.000 kr. ekskl. 3.000 kr. til certificering og det officielle Marte Meo certifikat.
 • Uddannelsesbeløbet kan betales i 3 rater.
 • Det er nødvendigt at have en computer, ekstern harddisk samt et godt kamera på enten telefon eller ipad under uddannelsen

Næste hold starter op august 2024

Kontakt for mere information: vejlederchristinadrachmann@gmail.com eller tlf: 2942 0630