Dialogkortspillet

Dialogkortspillet er ikke kun et spil – det er et udviklings- og kompetence forløb for både personale og forældre, der skaber et trygt og konstruktivt samarbejde

Oplever I, at…

det kan være svært at tale med forældre om deres barns eventuelle udfordringer?

I er nervøse for forældrenes reaktion og derfor fortier meget af det, I oplever?

At relationen til nogle forældre kan føles anspændt og måske endda ubehagelig? 

At nogle forældrene ville tage mere medansvar?

Hvordan går det med forældre samarbejdet hos jer?

Mange institutioner og skoler har en sukker-, sygefraværs- og en fødselsdagspolitik. Men meget få har en kommunikations- og forældrepolitik.

En kommunikations- og forældrepolitik er en køreplan, en udspecificeret politik der tydeligt beskriver og klarlægger hvad vi forventer af hinanden i samarbejdet. Hvordan vi kommunikerer med og om hinanden. Hvordan vi håndterer forældresamarbejdet, både i det daglige og når et barn er i en udsat position eller har brug for en ekstra fokuseret indsats for en tid.

Det kan Dialogkortspillet sikre jer!

IMG_4714[3600]

Hvordan foregår det

Forløbet er delt op i tre sessioner fordelt på 3 forskellige aftener – for henholdsvis personalet, forældre og forældrebestyrelsen.

1. Oplæg

Både forældre og personalet modtager et oplæg som gør dem klogere på hvorfor I gør som I gør i dag og hvilke konsekvenser det har. Samt konkrete råd til hvordan vi styrker det tillidsfulde- og konstruktive samarbejde

2. Dialogkortspillet

Derefter skal de med Dialogkortspillets spørgsmål igennem en proces hvor forældre som personale, både skal reflektere over og formidle hvordan de ønsker samarbejdet skal være i dagligdagen, når de er bekymret og uenige eller hvis et barn har brug for en ekstra indsats

3. Kommunikations- og forældrepolitikken

Svarene fra spilsessionerne fra henholdsvis personalet og forældrene sender ledelsen til forældrebestyrelsen og mig til gennemlæsning. Forældrebestyrelsen, ledelsen og jeg samles derefter for at udarbejde kommunikations- og forældrepolitikken – som I nu har til evigt brug

I har nu .. 

Jeres egen kommunikations- og forældrepolitik skræddersyet af jer som personale og jeres forældre, som I kan dele med nuværende samt kommende forældre og ansatte. 

Den sikre jer en mere fælles tilgang til forældresamarbejdet hos personalet og klarlægger jeres gensidige forventninger med forældrene. 

Jeg er jeres facilitator gennem forløbet, som hjælper med få skabt gensidig forståelse for hinanden og sikre at I har et færdig produkt til sidst, som I altid kan justere og tilføje i. 

Der er forsket meget i forældresamarbejde, men hvordan får vi det omsat ?

Kontakt

Vil I høre mere om Dialogkortspillet?

Jeg kommer gerne ud til jer og fortæller mere om forløbet ved f.eks. et møde med ledelsen eller forældrebestyrelsen – helt uden beregning. I er også velkommen til at kontakte mig på mail eller tlf., hvis der er noget, I gerne vil have uddybet. 

Christina Drachmann

Pædagogisk konsulent & familievejleder