Dialogkortspillet

Har I defineret hvad et godt forældresamarbejde er hos jer?

Oplever I, at…

Det kan være svært at tale med forældre om deres barns eventuelle udfordringer?

I er nervøse for forældrenes reaktion og derfor fortier meget af det, I oplever?

At relationen til nogle forældre kan føles anspændt og måske endda ubehagelig? 

At nogle forældrene ville tage mere medansvar?

At nogle forældre tager meget plads og er meget markante?

Kunne I tænke jer:

At få defineret hvad et godt forældresamarbejde er hos jer?

 At få større klarhed og enighed blandt personalegruppen, så I fremstår samlede og tydelige når I kommunikerer med forældrene?

At få et eftersyn af den måde I møder forældrene på, og opdage hvordan I med små justeringer i den kommunikative tilgang, kan få helt andre reaktioner i jeres samarbejde?

At opgraderet forældresamarbejdet og inddraget forældrene omkring børnenes udvikling, trivsel og læring.

IMG_4714[3600]

Hvordan går det med forældre samarbejdet hos jer?

Mange institutioner og skoler har en sukker-, sygefraværs- og en fødselsdagspolitik. Men meget få har en kommunikations- og forældrepolitik.

En kommunikations- og forældrepolitik er en køreplan, en udspecificeret politik der tydeligt beskriver og klarlægger hvad vi forventer af hinanden i samarbejdet. Hvordan vi kommunikerer med og om hinanden. Hvordan vi håndterer forældresamarbejdet, både i det daglige og når et barn er i en udsat position eller har brug for en ekstra fokuseret indsats for en tid.

Det kan Dialogkortspillet sikre jer!

.

Hvordan foregår det

Forløbet er delt op i tre sessioner fordelt på 3 forskellige aftener og én midtvejsevaluering: 

  • Første aften for forældrene
  • Anden aften for personalet  
  • Midtvejsevaluering med ledelsen
  • Tredje og sidste aften for forældrebestyrelsen, personalerepræsentanterne og ledelsen

1. Oplæg

Først på aftenen modtager de, et oplæg som gør dem klogere på hvorfor de gør som de gør i dag og hvilke konsekvenser det har. Samt konkrete råd til hvordan de styrker det tillidsfulde- og konstruktive samarbejde

2. Dialogkortspillet

Derefter skal de med Dialogkortspillets spørgsmål igennem en proces hvor forældre som personale, både skal reflektere over og formidle hvordan de ønsker samarbejdet skal være i dagligdagen, når de er bekymret og uenige eller hvis et barn har brug for en ekstra indsats. Derudover giver Dialogkortspillet anledning til at besøge hinandens banehalvdele. 

3. Kommunikations- og forældrepolitikken

Svarene fra spilsessionerne fra henholdsvis personalet og forældrene sender ledelsen til forældrebestyrelsen og mig til gennemlæsning. Forældrebestyrelsen, ledelsen og jeg samles derefter den sidste aften, for at udarbejde kommunikations- og forældrepolitikken – som I nu har til evigt brug

I har nu .. 

Jeres egen kommunikations- og forældrepolitik skræddersyet af jer som personale og jeres forældre, som I kan dele med nuværende samt kommende forældre og ansatte. 

Den sikre jer en mere fælles tilgang til forældresamarbejdet hos personalet og klarlægger jeres gensidige forventninger med forældrene. 

Jeg er jeres facilitator gennem forløbet, som hjælper med få skabt gensidig forståelse for hinanden og sikre at I har et færdig produkt til sidst, som I altid kan justere og tilføje i. 

”Det var lige hvad vi havde brug for”

– Forældrebestyrelsesformand Christine Kvist, Børnehuset Planeten

”Super spændende at få indblik i de forskellige perspektiver gennem en styret proces. Jeg føler vi er kommet tættere på forældrene”

– Pædagog Børnehuset Skibet, Gladsaxe

”Det var så meget federe at deltage på et forældremøde, hvor man ikke bare skal modtage en masse informationer hele aftenen. Her var vi aktivt deltagende og med til at skabe vores egen forældrepolitik”

-Far til to børn i Børnehuset Planeten

”Godt og livligt oplæg. et var spændende at få indsigt i både personalets og forældrenes syn/tanker på de samme spørgsmål. Det har været en fed proces

-Forælder Børnehuset Skibet, Gladsaxe 

”Det har været meget interessant at skabe en kommunikations- og forældrepolitik i fællesskab. Det giver ejerskab.

-Forælder Børnehuset Vævergården, Gladsaxe

Der er forsket meget i forældresamarbejde, men hvordan får vi det omsat?

Kontakt

Vil I høre mere om Dialogkortspillet?

Jeg kommer gerne ud til jer og fortæller mere om forløbet ved f.eks. et møde med ledelsen eller forældrebestyrelsen – helt uden beregning. I er også velkommen til at kontakte mig på mail eller tlf., hvis der er noget, I gerne vil have uddybet. 

Christina Drachmann

Pædagogisk konsulent & familievejleder