Dialogkortspillet

Dialogkortspillet er ikke kun et spil – det er et udviklings- og kompetence forløb for både personale og forældre, der skaber et trygt og konstruktivt samarbejde

Oplever I, at…

det kan være svært at tale med forældre om deres barns eventuelle udfordringer?

I er nervøse for forældrenes reaktion og derfor fortier meget af det, I oplever?

relationen til nogle forældre kan føles anspændt og måske endda ubehagelig?

Hvordan går det med forældre samarbejdet hos jer?

Mange institutioner og skoler har en sukker-, sygefraværs- og en fødselsdagspolitik. Men meget få har en kommunikations- og forældrepolitik.

En kommunikations-og forældrepolitik udviklet af både forældre og personale der tydeliggør, hvordan begge parter kan bidrage og skabe et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde.

IMG_4714[3600]

Hvordan foregår det

Forløbet er delt op i tre sessioner fordelt på 3 forskellige aftener – for henholdsvis personalet, forældre og forældrebestyrelsen.

Oplæg

Både forældre og personalet modtager et oplæg som gør dem opmærksomme på deres eksisterende kommunikationsstrategier. I bliver klogere på hvorfor I gør som I gør i dag og hvilke konsekvenser det har

Dialogkortspillet

Derefter skal I med Dialogkortspillets spørgsmål igennem en proces hvor I både skal reflektere over og formidle hvordan I ønsker samarbejdet skal være i dagligdagen, når I er bekymret og uenige eller hvis et barn har brug for en ekstra indsats

Kommunikations- og forældrepolitikken

Svarene fra spilsessionerne fra henholdsvis personalet og forældrene sendes til forældrebestyrelsen til gennemlæsning. Forældrebestyrelsen samles derefter for at udarbejde kommunikations- og forældrepolitikken i samråd med mig

Teoretisk afsæt

  • Nyere udviklingspsykologi
  • Mentalisering
  • Low Arousal –konflikthåndteringsmetode
  • Marte Meo metoden


Jeg er jeres facilitator gennem forløbet, som hjælper med få skabt gensidig forståelse for hinanden.

Der er forsket meget i forældresamarbejde, men hvordan får vi det omsat ?

Kontakt

Vil I høre mere om Dialogkortspillet?

Jeg kommer gerne ud til jer og fortæller mere om forløbet ved f.eks. et møde med ledelsen eller forældrebestyrelsen – helt uden beregning. I er også velkommen til at kontakte mig på mail eller tlf., hvis der er noget, I gerne vil have uddybet.

Christina Drachmann

Pædagogisk konsulent & familievejleder