Foredrag

Til pædagogisk personale og andre omsorgsgivere

Book et oplæg eller foredrag til jeres pædagogiske personale eller til jeres forældremøder. Det kan foregå fysisk ved fremmøde hos jer eller online. 

Varighed
op til 3 timer

Oplæggene til pædagogisk personale og andre omsorgsgivere, tager altid afsæt i en motiverende, positiv og inspirerende oplevelse, som styrker jeres praksis.

Alle oplæg indeholder både teori og inspiration til praksisnær tips og ideer, som vil skabe refleksion og styrke de bedst mulige udviklingsbetingelser for samspil med både børn, forældre og hinanden. Der indgår også altid små øvelser eller reflekterende samtaler undervejs.  

Vejleder Christina Drachmann

Mulige emner

Hvilken betydning har børns følelsesmæssige udvikling for deres generelle trivsel, læring og udvikling i livet? Hvordan skal vi forstå de forskellige følelsesmæssige reaktioner? Hvordan håndterer deres følelsesmæssige reaktioner? Hvad gør det ved os, når børn reagerer følelsesmæssigt, fx vredesudbrud eller børn der græder meget? 

Hvordan spiller børns følelsesmæssige udvikling sammen med deres sociale udvikling? Hvordan styrker vi deres sociale kompetencer, med passende og alderssvarende forventninger? Hvordan håndtere vi de børn der bestemmer meget og de børn som går mest for sig selv? Hvor og hvordan placerer du dig som voksen, når du skal støtte børns sociale samspil?

Alt dette og lidt mere vil jeg fortælle mere om til dette foredrag, hvor der også indgår praksisnære refleksionsøvelser. 

Vi er blevet meget klogere på at konflikter ikke blot handler om at finde en vinder og en taber. At finde ud af hvem der har ret og hvem der har skyld. En konflikt handler om to mennesker der vil noget forskelligt – som er uenige. 

Der skal der også altid være to vindere af en konflikt. Det betyder at vi skal træde ud af dommerfeltet og i stedet agerer som mediator mellem børnene. 

Foredraget her handler om at konflikter ikke farlige, men hjælpsomme i forhold til at forstå sig selv, hinanden samt erfaring med at håndtere konflikter selv. 

 

Vi dykker ned i forældresamarbejdets udvikling, hvordan vi kan kan forstå og styrke forældresamarbejdet samt hvordan “det nye børnesyn” har indflydelse på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde.

Jeg inddrager viden fra nyeste forskning, samspilselementer fra Marte Meo og konflikthåndteringsprincipper fra Low Arousal metoden, således at det pædagogiske personale er klædt godt på i samarbejdet med forældrene. Oplægget afholdes også for forældre hvor det er tilpasset dem som målgruppe.

Marte Meo er en udbredt pædagogisk metode – en videobaseret metode som bygger på den nyere udviklingspsykologi. Metoden er konkret og nem omsættelig, fordi den tager udgangspunkt i praksis. 

Forskning har efterhånden konkludere en del gange, at metoden er en af de mest effektive metoder der virker. I Norge er metoden særligt udbredt i daginstitutioner og skoler. Herhjemme blomstrer den også mere. Dette oplæg giver jer mulighed for at få inspiration til metoden og få viden om hvad den handler om og hvordan man bruger den i praksis. 

Nyeste forskning viser at vi skal have langt mere fokus på barnets tilknytning til det pædagogiske personale og samarbejdet med forældrene. Foredraget her handler om hvordan I som fagpersonale kan understøtte børns tilknytning i overgangen fra barsel til vuggestue, fra vuggestue til børnehave eller fra børnehave til SFO/skole. 

Vi skal både tale om tilknytningsteorien i praksis med hjem fra Marte Meo metoden, reaktionsmønstre samt regulering af børns nervesystemer og hvordan vi understøtter deres følelsesmæssige og sociale udvikling og kompetencer. 

Nyeste forskning viser at vi skal have langt mere fokus på barnets tilknytning til det pædagogiske personale og samarbejdet med forældrene. Foredraget her handler om hvordan I som fagpersonale kan understøtte børns tilknytning i overgangen fra barsel til vuggestue, fra vuggestue til børnehave eller fra børnehave til SFO/skole. 

Vi skal både tale om tilknytningsteorien i praksis med hjem fra Marte Meo metoden, reaktionsmønstre samt regulering af børns nervesystemer og hvordan vi understøtter deres følelsesmæssige og sociale udvikling og kompetencer. 

Hvordan styrker vi opstarten for alle de nye børn? Hvordan støtter vi dem i at skabe trygge relationer til de andre børn og ikke mindst jer som pædagogisk personale. Hvordan får vi udnyttet tiden bedst til at få styrket dit børn, hvis sociale kompetencer og følelsesmæssige udvikling har brug for et ekstra fokus? 

Hvordan håndterer vi konflikter mellem børnene, uden at gøre dem forkerte eller får placeret skyld? Og hvordan får vi et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med forældrene fra start? Hvilke gode erfaringer har I allerede som I ønsker at viderefører? Alt dette vil jeg hjælpe jer med at blive klogere på ved dette oplæg.

Jeg arbejder til dagligt med mange familier og institutioner omkring konflikthåndtering – hvordan vi skal forstå vores konflikter, hvordan vi reducerer dem og hvordan vi håndtere dem, således at de gør os klogere frem for at dræne os.

Det er min klare overbevisning at vores konflikter ikke handler om at der er noget galt med jer som forældre eller jeres børn der er noget galt med – udfordringen er måden vi forholder os til konflikterne på. Hvordan vi forholder os til vores børns adfærd og følelsesmæssige reaktioner. Kom med til en spændende aften – hvor jeg vil gøre mit bedste til at klæde jeres forældre på endnu mere på til at forstå jeres konflikter og hvordan I kan håndtere dem.

Udtalelser

Deltager ved webinar

Christina Drachmann er en super dygtig formidler, og dejligt hun havde fagpersonerne med ifht hvilke muligheder de har. Hun kom langt omkring med meget relevante emner. Hende kunne mange forældre virkelig nyde godt af at høre

Anonym deltager ved webinar hos FOLA

Kontakt mig for at få en uforpligtende samtale

Book 20 min. (gratis) afklarende samtale via mail: cd@christinadrachmann.dk eller tlf: 2942 0630