Virksomheder og organisationer

Foredragene tager altid afsæt i en motiverende, positiv og inspirerende oplevelse, som styrker jeres målgruppes praksis, børneperspektiv og/eller forældrerolle.

Stress behøver ikke stamme fra arbejdet. Hvis dine medarbejdere oplever konflikter eller udfordringer på hjemmefronten, påvirker det dem sandsynligvis også, når de er på arbejde.