Der er altid en intention bag barnets handlinger, selv når vi ikke kan se den

Vejleder Christina Drachmann

Supervision

Jeg kombinerer supervision med Marte Meo – dermed når i hurtigere frem til den tilgang som barnet har brug for og som I samtidig kan formå at møde barnet med, både i forhold til ressourcer og faglige kompetencer.

Oplever I…

At børnegruppen fungerer rigtig godt på nær ét barn? Det er meget nemmere når dette barn ikke er der?

At der ofte er konflikter mellem børnene og I bruger meget energi og tid på brandslukning

At samlingerne og måltiderne ofte er kaotiske med meget larm, nogle der fjoller og andre der bliver kede af det

At I får skældt meget ud og føler jer drænet for energi når I kommer hjem?

En videobaseret supervision

Som pædagogisk personale arbejder I, i en kontekst der er dynamisk og foranderligt, og både opgaver og ansvarsområder udvikler sig i takt med børnegruppen, rammerne, personalet og ydre påvirkninger.

Selv i de situationer hvor I oplever størst afmagt, vrede eller tvivl omkring et barn eller børnegruppe, er der altid muligheder for at de kan blive bedre, ved at gøre mere af det der virker.

Jeg er øjnene udefra der hjælper jer med at analysere hvad barnet/børnene forsøger at fortæller jer med deres adfærd – både når det er hele grupper, der ikke fungerer og når det er enkelte børn, der udviser en uhensigtsmæssig adfærd.

Supervision hos mig ind indbefatter både faglige indlæg samt refleksionsrum omkring det I har brug for at tale om

Supervision består af et Marte Meo forløb med dertilhørende handleplan

Til hver supervision/teammøde har I med jeres telefon eller Ipad, optaget korte videosekvenser, á 10 -15 min., fra almindelige dagligdags situationer med børnene fx. samling, påklædning i garderoben, frokost, leg el. a.

Vi aftaler fra gang til gang om jeg modtager videoerne inden eller om vi gennemgår dem og sammen kigger på videoerne. 

Vi får dermed sammen indblik i jeres hverdag, får jeg et indblik I hvad der er på spil hos jer. Jeg får indblik i jeres samspilsmønster og kommunikation – altså måden i agerer på overfor hinanden. Vi kigger på hvad I lykkes med, som barnet/børnegruppen har brug for at I gør mere af. 

Efter endt supervision/teammøde har I konkrete værktøjer til at ændre det samspil I før var udfordret af. 

Jeg uddanner jer i, at I fremadrettet kan udarbejde handleplaner, som bliver jeres skriftlige guidens på de mål I ønsker at arbejde med, jeres pædagogiske tiltag og hvilke tegn I skal kigge efter for at se forandringen ske.

Denne handleplan bliver også det skriftlige dokument I kan samarbejde om I personalegruppen og med forældrene.

Når videoklip udgør en væsentlig del af forløbet, skyldes det min videreuddannelse som Marte Meo terapuet. Marte Meo betyder ved egen kraft på latin, som menes at alle har mulighed for at udvikle sig i samspillet med andre, hvis de får den nødvendige praktisk-pædagogiske hjælp. Måden vi indgå i relation til børnene på, er det afgørende for deres udvikling af selvværd, trivsel og læring.

Supervisionen foregår som ofte til jeres teammøder/stuemøder eller ved jeres personalemøde eller pædagogiske dage. 

Supervision er i forbindelse med en workshop og varer typisk 4 måneder á 60 min per gang.

Forinden har I sikret at børnene på stuen/gruppen/klassen må videofilmes til intern supervision. 

Jeg har ved hver supervisionssession har vi en analyserende og refleksiv snak om jeres praksis. Efter hver supervision går I med viden om og styrket tro på, at det kan lade sig gøre at genetablere trivsel og glæde.

Min teoretiske afsæt tager udgangspunkt i den nyere udviklingspsykologi, narrativ teori, tilknytningsteorien, Marte Meo, Low arousal samt nyeste forskning

Kontakt

Booking

Kontakt mig for booking af dato – så finder vi den dato og det tidspunkt der passer os begge.

Samtalerne med mig skal være børnefri, således at I har mulighed for at tale frit fra hjertet og have tid og ro til samtalen.

Book 20 min. (gratis) afklarende samtale via mail: cd@christinadrachmann.dk eller tlf: 2942 0630