Et videobaseret familievejledningsforløb

Der er altid en intention bag barnets handlinger, selv når vi ikke kan se hvad intentionen er. Selv i de situationer hvor du oplever størst afmagt, vrede eller tvivl med dit barn, er der altid muligheder for at de kan blive bedre, ved at gøre mere af det der virker.

Oplever I ..

 • at I gang på gang ender i de samme konflikter med jeres barn?
 • at der er så mange søskendekonflikter at det påvirker den gode stemning?
 • at barnets adfærd kan være svær at forstå og I ikke ved hvordan I bedst kan hjælpe?
 • at I oplever jer selv reagerer på måder, som I inderst inde ikke er stolt af, men I simpelthen ikke ved hvad I ellers skal gøre?
 • at I føler jer drænet for energi og magtesløse?
 • at jeres barn ofte har en uhensigtsmæssige møde at være sammen med andre på?

Handler det bl.a. om ..

 • at jeres barnet får nogle voldsomme vredesudbrud som går ud over det selv og de andre børn?
 • at barnet ikke vil hører efter?
 • at barnet har svært ved at dele?
 • at barnet altid vil være den første og skal ses hele tiden?
 • at jeres barn ikke vil sove?
 • at jeres barn ikke vil spise?
 • at jeres barn er ængstelig og ofte ked af det?

Det er helt naturligt at være fastlåst i en situation med dit barn, som kan være svær at se muligheder i, fordi følelser gør blind – mit øje er trænet i at se muligheder for udvikling og trivsel og jeg vil meget gerne hjælpe jer med.

Det er ikke os som forældre den er galt med.

Der er heller ikke noget galt med barnet.

Det er det mønster vi sammen har skabt, som fastløser konflikter og vores syn på hinanden, som vi sammen skal arbejde med at ændre.

Videoklip

Når videoklip udgør en væsentlig del af forløbet, skyldes det min videreuddannelse som Marte Meo terapeut. Marte Meo betyder ved egen kraft på latin, hvilket betyder at uanset hvor svært og bøvlet det er i samspillet med barnet, er der altid noget vi lykkes med, som vi skal have øje på.

Hvis du lige nu sidder med følelsen af, at det er grænseoverskridende at filme sig selv i samspillet med jeres barn, er helt forståeligt – fordi man skal lige vænne sig til at se sig selv på film. Jeg arbejder ALTID med fokus på det I lykkes med og på at finde løsninger på jeres udfordringer.

Ofte sker der det, når vi bliver filmet, at vi som voksne gør os mere umage. Det er ikke skidt, for det er netop når vi gør os umage at der sker forandringer, når vi slår autopiloten fra og i stedet bliver bevidst om vores handlinger.

Når vi som voksne får nye strategier, så gør barnet også. Her bliver videoen et fantastisk redskab, fordi I får lov at se jer selv og barnet udefra.

Hvordan foregår det helt lavpraktisk?

Når jeg modtager videoer fra jeres hverdag, får jeg et indblik I hvad der er på spil hjemme hos jer. Jeg får indblik i jeres samspilsmønster og kommunikation – altså måden i agerer på overfor hinanden. Ved at få syn for dette, kan jeg se hvad det er for et mønster vi skal have brudt i jeres familie, for at skabe mere balance og harmoni i jeres hverdag.

Dette gør jeg ved at fokusere på det jeg ser jeres børn har brug for af jer og samtidig se hvad I lykkes med som netop understøtter det jeres barn har brug for mere af. I får dermed konkrete værktøjer til, hvordan I kan styrke arbejde med dét I har brug for hjælp til.

Det videobaserede forløb er basere på Marte Meo metoden, som jeg er uddannet i. Det hjælper til at blive klogere på jer selv og få fyldt rygsækken op med redskaber, der bryder det negative mønster, styrker jeres barn/børns trivsel og udvikling samt skaber mere positivt samspil mellem jer alle.

Sådan booker I samtalen...

Kontakt mig for booking af dato – så finder vi den dato og det tidspunkt der passer jer bedst. Jeg anbefaler, at I har sat en time af, hvor I har tid og ro til samtalen fx når børnene sover eller bliver passet.

I bestemmer, hvad vi skal fokusere på. Jeg hjælper jer med at finde ud af, hvad I skal gøre, og hvordan I opnår den ønskede forandring.

Jeg anbefaler

 1. Ét opstartsmøde over zoom á 60 minutters varighed, hvor I fremlægger lidt om hvem I er i jeres familie og som forældre, samt den eller de udfordringer I ønsker hjælp til.

 2. 3 – 4 videotilbagemeldinger á 60 min. med ca. 14 dages mellemrum. Jeg har udvalgt klip fra jeres fremsendte videoer, som viser det I skal gøre mere af, for at opnå den forandring I ønsker.

 3. Til hver videotilbagemeldingssamtale har jeg brugt min. én times forberedelse, på at se alle jeres videoer, udvælge de helt rigtige klip og klargøre en fin præsentation.

 4. Én opfølgningssamtale 1-2 måneder senere á én times varighed.

Priser

 • Et videobaseret Marte Meo forløb1.500 DKK

  Afregnes pr. tilbagemelding (60 min. forberedelse + 60 min. tilbagemelding)

 • Pakkeforløb4.995 DKK

  3 samtaler inkl. videotilbagemelding og én opfølgningssamtale

Kontakt

Jeg tilbyder altid 20 min. afklarende samtale gratis, hvis du er i tvivl om familievejledning eller pædagogisk vejledning er noget for jer eller om jeg er den rette for jer.