Marte Meo forløb

Bliv skarpere på dine kompetence og ressource du har som professionel, der kan hjælpe dig dér hvor du er mest udfordret

Et videobaseret Marte Meo forløb

I dag er der sket en ændring i vores måde at forstå børn på – vi har fået et nyt børnesyn, som har ændret sig markant de seneste 30 år. Vi er blevet mere bevidste om at skæld ud, konsekvenser, straf, diagnosekulturen, negativ kommunikation osv. har en negativ påvirkning på børnene, det hæmmer deres trivsel, læring og lysten til at samarbejde – men hvis ikke vi skal møde børn på denne måde, hvad skal vi så gøre?

 

Det kan jeg hjælpe jer med.

Hvorfor video?  

Jeg oplever nogle gange at pædagoger, lærere og dagplejere kan føler det er grænseoverskridende at filme sig selv i samspillet med barnet og de andre børn, hvilket er helt forståeligt, da det kan give følelsen af at blive overvåget eller at eventuelle ”fejltrin” vil blive fremhævet.

Men når vi bliver filmet gør vi os ekstra umage, hvilket også har positiv effekt på vores barn, dette viser os netop hvad der skal til, for at skabe den forandring I ønsker.

Videoen gør det langt nemmere at se, fordi det giver en unik mulighed for at se jer selv og børnene udefra – med ressource brillerne på.   

Jeg arbejder ALTID med fokus på al det i lykkes med og finde løsninger på jeres udfordringer, så I altid går fra vores samtaler, med de værktøjer I nu ved virker og har positiv effekt på børnene. 

Pædagogisk vejledning en investering i dit professionelle arbejdsliv.

Jeg anbefaler altid at forløbet er med hele teamet eller stuepersonalet og at nærmeste leder er med til disse forløb, da dette vil styrke jeres forandringsproces. Vi løfter bedste i flok. 

Oplever I …
 • at ét eller flere børn ofte er meget kede af det og de pædagogiske tiltag i plejer at anvende, ikke har nogen positiv effekt?
 • At ét eller flere børn har meget uro og svært ved at fordybe sig?
 • at ét eller flere børn ofte er udadreagerende og får nogle følelsesmæssige udbrud, som er svært at håndtere, særligt i blandt de andre børn også?
 • at ét eller flere børn har en adfærd, som I har svært ved at forstå hvad det egentlig handler om og hvordan I hjælper barnet/børnene bedst? 
 • at ét eller flere børn er udfordret i sociale sammenhænge med andre børn og I ikke ser den udvikling I ønsker at se? 
 • at I kan blive usikre på om I gør det godt nok som pædagogisk personale og har brug for at blive styrket i jeres faglighed?  
 • at I oplever jer selv reagerer på måder over for børnene, som I inderst inde ikke er stolt af, men I simpelthen ikke ved hvad I ellers skal gøre?
 • at i gang på gang har faglige diskussioner om børn med en særlig type adfærd, men ingen reel handleplan? 
Jeg tilbyder …

Jeg tilbyder både pædagogiske vejledningsforløb og Marte Meo forkøb.

De pædagogiske vejledningsforløb består af observationer, feedbackmøder og direkte vejledning i jeres praksis, på gulvet med børnene.

Jeg har altid øje for hvad barnet at formidle barnet til jer og styrke jeres pædagogiske kompetencer for at kunne forstå og hjælpe barnet eller børnegruppen.

HVORDAN vi er sammen med børnene, er det afgørende for deres udvikling af deres følelsesmæssige, sociale, personlige og kognitive kompetencer.

Marte Meo forløbene tager udgangspunkt i korte videosekvenser af almindelige dagligdags situationer fra jeres hverdag, som I selv optager med institutionens kamera eller Ipad.

Derfra udvælger jeg nogle klip, hvor jeg har fokus på at finde løsninger på de udfordringer I ønsker hjælp til.

Der er rigtig meget vi hver dag lykkes med i kontakten med børnene, som understøtter og styrker deres udvikling og selvværd – selv i de situationer som vi altid oplever, går i hårknude.

Netop dette ser vi bedst kan se på video.

Det får I …

 • Ét opstartsmøde á 60 minutters varighed, hvor I fremlægger lidt om hvem I er og de udfordringer I ønsker hjælp til
 • Jeg kommer ud og observerer 2 gange á 90 min. og har øje for barnet/børnegruppen samt det I konkret ønsker hjælp til
 • 2 tilbagemelding samtaler á 60 min. varighed, som tager udgangspunkt i observationerne. Jeg er altid velforberedt og har nøje udvalgt 2-3 konkrete situationer fra mine observationer, med fokus på jeg oplever barnet forsøger at fortælle med dets adfærd. Jeg vil give jer konkrete feedback på det I lykkes med, som I skal gøre mere af og beskrive hvorfor, for at opnå den forandring I ønsker
 • Efter hver tilbagemelding modtager I en motiverende mail fra mig, med det arbejdspunkt i det I skal arbejde videre med og en kort og præcis beskrivelse af hvorfor.’
 • Én opfølgningssamtale 1-2 måneder senere á 60 min. varighed.

  Dagpleje vejledningsforløb

  ”Christina har været tilknyttet som vejleder hos en dagplejer, som har et barn i en udsat position. Christina har udvist stor faglighed og engagement. Christina har udarbejdet en handleplan som har været til stor gavn for dagplejer, som har brugt handleplanen i sit daglige arbejde med barnet. Christina har en stor faglig viden om børn og familier i udsatte positioner. Jeg vil til en hver tid arbejde sammen med Christina og giver hermed mine bedste anbefalinger.”

  Jeannie Henningsen- dagplejepædagog i Tårnby.

  Videobaseret forløb

  ”Strandgårdens børnecenter har gennem flere år, arbejdet sammen med vejleder Christina Drachmann.

  Både medarbejdere og ledelse har oplevet sig forstået og anerkendt i forhold til de, udfordringer de har oplevet/ beskrevet med børn i udsatte positioner. Christina Drachmann har vejledt medarbejderne på en konkret måde, således at samspillet både mellem medarbejder og barn/ børn og barn/ barn er blevet optimeret. Når vejledningen ikke har været tilstrækkelig, har Christina Drachmann søgt sparring hos andre fagpersoner, for derefter at vende tilbage, med ny opkvalificeret vejledning.Den vejledning vi har fået har   været direkte omsættelig til vores pædagogiske praksis

  I de tilfælde hvor der også har været vejledning i familien, har barnet/ børnene profiteret af vejledningen, på en måde, så det i særlig grad har understøttet barnet udvikling.”

  Birgith Sejbjerg Madsen, Leder, Strandgårdens Børnecenter.

  Videobaseret forløb

  ”Vi har været glade for samarbejdet med Christina Drachmann. Christina er professionel og empatisk, en god sparringspartner, der kan hjælpe med at lede blikket hen på andre løsninger og finde nye veje ind til barnet. Christina er anerkendende, har øje for det gode arbejde, der i forvejen udføres og hvordan vi kan arbejde videre der fra.

  Christina arbejder med muligheder frem for problemer. Hun indtager et børneperspektiv med en positiv tilgang”

  På vegne af børnehaven Gemmas Allé, Leder Helle Lauritzen

   

  Find mig på de sociale medier

  Sådan booker I samtalen …

  Kontakt mig

  Kontakt mig for booking af dato – så finder vi den dato og det tidspunkt der passer jer bedst. Jeg anbefaler, at I har sat en time af, hvor I har tid og ro til samtalen fx når børnene sover eller bliver passet. 

  i

  Vælg vejledningsform

  I bestemmer, hvad vi skal fokusere på. Jeg hjælper jer med at finde ud af, hvad I skal gøre, og hvordan I opnår den ønskede forandring.

  Marte Meo  | Pris for forløbet er: 6.995,-  eks. moms

  Disse forløb tilbyder jeg til personaleteam af maksimalt 4 personer. Ønsker I at flere medarbejdere skal deltage, kan I kontakte mig og aftale nærmere. 

  Jeg anbefaler altid 20 min. gratis afklarende samtale med mig inden i bestiller forløbet. 

  Jeg glæder mig til at tale med jer 

   

  Kontakt mig her

  4 + 12 =