Et kombineret forløb i jeres familie og i samarbejde med jeres barns institution

Et konstruktivt og trygt samarbejde med dit barns institution eller skole

Jeg tilbyder et forløb, som styrker et konstruktivt og trygt samarbejde med jeres barns institution eller skole, hvor I er fælles om at skabe en positiv forandring hos jeres barn.

Når vores barn ikke trives, får barnet en adfærd, som kan være rigtig svær at forstå og vi kan føle os magtesløse. Mange forældre kommer til mig, fordi de enten selv oplever, at deres barn ikke trives i institutionen/skolen eller fordi det pædagogiske personale har oplever udfordringer. Det kan føles som et stort nederlag eller sorg.

Mange forældre eller pædagogisk personale, har brug for hjælp til, at skabe en forandring hos barnet, som både bliver skabt derhjemme og i institutionen/skolen. Jeg har i flere år været katalysator mellem forældre og institution, ved at fungere som barnets talerør. Derfor har jeg skræddersyet dette forløb.

OPLEVER I ..

 • at jeres barn er ked af det, vredt og ikke vil afsted om morgenen?

 • at jeres barn klæbre sig til jer ved afleveringen, og I ikke ved hvordan I skal sige farvel, uden jeres barn bryder grædende sammen?

 • at jeres barn har mange nedsmeltninger om eftermiddagen uden I ved hvorfor eller hvad I skal gøre?
 • at jeres barn føler sig uden for fællesskabet, trækker sig fra fællesskabet eller ved at være hård ved de andre børn?
 • at jeres barn ikke siger noget eller taler i institutionen/skolen?
 • at pædagogen/læreren flere gange har sagt, at barnet har en adfærd der ikke er i orden, og at deres anbefalinger ikke hjælper jer og I ikke ved hvad I skal gøre?
 • at samarbejdet med institutionen er svært eller at der ikke sker nogen ændring i barnets trivsel og adfærd, trods flere samtaler med personalet?

Familievejledning en investering i dit familieliv.

Det er mit største ønske og mission at familievejledning også skal være et naturligt tilvalg for forældre, fordi vi bliver så meget klogere på os selv og hinanden.

 • at jeres barn ikke protesterede når I skal afsted i børnehaven om morgen, men i stedet glædede sig?
 • at jeres barn trives og er glad for at være i institution/skole?
 • at I kan hente jeres barn i institutionen/skolen om eftermiddagen uden frygt for hvordan det reagerer eller hvordan resten af eftermiddagen vil udspille sig?
 • at der er en plan for hvordan personalet i institutionen/skolen og I som forældre, kan hjælpe jeres barn for at fremme dets trivsel og udvikling?
 • at samarbejdet med personalet i institutionen bliver trygt og konstruktivt?

Det er hjerteskærende og umådeligt hårdt når man som forældre oplever protester, voldsomme følelsesmæssige udbrud og overleveringer fra institutionen/skolen, om at det igen i dag har været en svær dag. Vi bliver fortvivlet, frustreret og kede af det som forældre, når vores barn viser os, at det ikke har det godt.

Da man som forældre af gode grunde, ikke kan følge barnets liv i institutionen, og at pædagogerne ikke ved hvordan barnet reagerer derhjemme, bliver vi afmægtige og føler os fastlåste.

Her er det helt naturligt at vi har brug for nye øjne udefra og hjælp til hvordan vi sammen lægger en plan for hvordan institutionen/skolen og jer som forældre, skal hjælpe jeres barn til langt større trivsel og udvikling.

Jeg tilbyder

Jeg tilbyder jer en indsigt i jeres barns trivsel i hverdagen, med dette kombineret forløb som tager afsæt i både hjem og institution/skole. Jeg fungerer som katalysator mellem jer, hvor mit primære fokus vil være at formidle, hvad jeg ser jeres barn har brug for i derhjemme og i institution/skole.

 • Forløbet indledes med en forældresamtale, hvor vi sammen spore os ind på de udfordringer i aktuelt oplever og hvilke forandringer I ønsker for barnet.
 • Herefter følger en fælles samtale med institutionen, hvor vi bliver klogere på deres oplevelser, hvordan de arbejder for at sikre jeres barns trivsel og hvad de kan tænke de har brug for hjælp til
 • Næste del af forløbet indbefatter to observationer i institutionen/skolen, hvilket giver mig indsigt i barnets dag med fokus på samspillet med de voksne og samspillet med de andre børn.
 • Herefter får det pædagogiske personale én times feedback på hvad jeg ser de skal være opmærksom på og gøre mere af.
 • Jeg observerer ikke hjemme hos jer, derfor optager få korte videofilm fra jeres hverdag, som I optager med jeres telefon eller Ipad, det giver mig indsigt i barnets dag derhjemme og samspillet med jer.

– Herefter får i én times feedback på jeres videooptagelse, hvor I vil se klip af det jeg ser i skal være opmærksomme på og gøre mere af for at skabe den forandring I ønsker.

Alt dette med fokus på at finde løsninger på de udfordringer I ønsker hjælp til.

Slutteligt laver vi sammen en handleplan, hvor vi får nedskrevet de tiltag institutionen gør og det i arbejder med derhjemme for at sikre en fælles tilgang.

Hvorfor video?

Når videoklip udgør en væsentlig del af forløbet, skyldes det min videreuddannelse som Marte Meo terapuet. Videoen giver mig og jer en helt særlig indsigt i jeres måde at være sammen på, hvordan jeres barn reagere og hvad jeres barn viser at det har brug for. Måden vi interagere med børn på, er det afgørende for deres udvikling af selvværd og trivsel.

Jeg oplever nogle gange at forældre og det pædagogisk personale kan føle det er grænseoverskridende at filme sig selv i samspillet med barnet og de andre børn, hvilket er helt forståeligt da det kan give følelsen af at blive overvåget eller at eventuelle ”fejltrin” vil blive fremhævet.

Men jeg arbejder ALTID med fokus på al det i lykkes med og på at finde løsninger på jeres udfordringer, så I går fra vores møde med de værktøjer I nu ved virker og har positiv effekt på barnet.

Heldigvis sker der det når vi bliver filmet, at vi før os ekstra umage. Den umagehed er vigtig for at kunne bryde gamle mønstre og sammen skabe en ny måde at være sammen på.

Sådan booker I samtalen...

Kontakt mig for booking af dato – så finder vi den dato og det tidspunkt der passer jer bedst. Jeg anbefaler, at I har sat en time af, hvor I har tid og ro til samtalen fx når børnene sover eller bliver passet.

I bestemmer, hvad vi skal fokusere på. Jeg hjælper jer med at finde ud af, hvad I skal gøre, og hvordan I opnår den ønskede forandring.

Jeg anbefaler

 1. Én fælles opstartssamtale med forældre og institution

 2. 2 observationer i institutionen/skolen á 2x 90 min.

 3. Én times tilbagemelding til pædagogisk personale på baggrund af observationer

 4. 2 familievejledningssamtaler med videotilbagemeldinger á 60 min. her har jeg 2x 60 min. videoforberedelse (enten over zoom eller hjemme hos jer)

 5. En konkret handleplan jeg har udarbejdet, på baggrund af den viden vi har fået om jeres barn fra familievejledningen og observationerne i institutionen/skolen.

 6. Ét møde, på 90 minutter, hvor vi gennemgår den skriftlige handleplan, som vil sikre en fælles tilgang og indsats fra jer som forældre og det pædagogiske personale, med fokus på en positiv udvikling og trivsel for jeres barn.

Priser

 • Pr. time850 DKK
 • Pakkeforløb9.495 DKK

  Der betales pr. time 850,- eller som pakkeforløb for 9.495,- Kørsel afregnes efter 5 km. fra min bopæl og derefter betales der 3,52 kr. pr. km. Jeg anbefaler at starte med en gratis afklarende samtale inden booking af forløbet.

Kontakt

Jeg tilbyder altid 20 min. afklarende samtale gratis, hvis du er i tvivl om familievejledning eller pædagogisk vejledning er noget for jer eller om jeg er den rette for jer.