Christina Drachmann Lander

Pædagogisk vejleder og familievejleder

 Hjælper pædagogiske personale, dagplejere og  familier

Det er ikke os som forældre eller pædagogisk personale den er galt med.

Der er heller ikke noget galt med barnet.

Det er det mønster vi sammen har skabt, som fastløser konflikter og vores syn på hinanden, som vi sammen skal arbejde med at ændre.  

Videobaseret forløb

Vi startede et videobaseret forløb ved Christina og er så lettede over hvor langt vi er kommet og hvor meget vi, lillesøster og vores søn trives igen! “Vi valgte at tage kontakt til Christina da vi oplevede øget mængde vredesudbrud hos vores dreng på 3,5 år.

Vi følte at vi var kørt fast og udmattede. Det var enormt svært at komme videre og uanset hvad vi gjorde så føltes det som om at vi optrappede konflikten.

Vi havde opsøgt enorme mængder information på nettet men vi kom aldrig rigtigt videre. Vreden og en udadreagerende adfærd ramte både os som forældre men også lillesøster.

Så da vi kontaktede Christina stod vi med et ønske om at kunne håndtere de konkrete udbrud men også forebygge at vi kom så langt ud – det var SÅ svært at forstå og se årsagerne bag handlingerne.

Vi startede et videobaseret forløb ved Christina og er så lettede over hvor langt vi er kommet og hvor meget vi, lillesøster og vores søn trives igen!

Christina var hurtigt i stand til at spotte de ting vi skulle gøre mere af og fik os til at føle os trygge ved at lukke et andet menneske ind i familien og vores dynamikker.

Christina ser nogle ting som vi som familie aldrig ville have set selv og det satte det hele i perspektiv. Nu har vi en dreng som formår at sætte så mange fine ord på sine følelser – han har fået helt nye måder at udtrykke sig på. Det er fantastisk!

Det føltes som et stort skridt at springe ud i og også forbundet med en vis skepsis – for måske var det jo bare en fase.

Den skepsis er længe væk og vores selvtillid og bevidsthed om vores forældreskab er bundsolidt efter at have haft Christina inde over.


Vi har udover forløbet også valgt at bruge hjælp fra Christina til opstart af ny institution og vil helt klart også bruge hende fremadrettet når noget trænger sig på.”

Forældrepar, dreng 4 år, pige 2 år.

Om mig til institutioner/skoler

Mit navn er Christina Drachmann Lander og jeg er selvstændig som pædagogisk vejleder og familievejleder.

Jeg er uddannet pædagog og har de seneste 12 år arbejdet med børn, unge familier, både i daginstitutioner skoler som støttepædagog og som pædagog med anbragte børn og unge og deres familier og familiebehandling i PPR. De seneste 4 år har jeg arbejdet i PPR som pædagogisk vejleder og familievejleder i dagplejen, daginstitutioner, skoler og familier i Tårnby kommune.

Jeg er i øjeblikket ved mit 5. modul i min diplomuddannelse, som jeg med mine andre uddannelser som Marte Meo terapeut og 1-årig uddannelse i Neuroaffektive udviklingspsykologi hos Susan Hart kombinere min teoretiske viden. 

Min altoverskyggende ambition at klæde fagpersoner på til at skabe de bedst mulige trivsels- og udviklingsbetingelser for børn. Jeg er vild med at kombinere den teoretisk viden jeg og fagpersonerne har, ind i samspillet mellem fagpersoner og børn eller familier og deres børn.

 

 

Om mig til familier …

Jeg ved alt om hvor hårdt det kan føles at være forældre – hvor træt, magtesløs, glædesfuld, kærlighedsfuldt, konfliktfyldt, rutinepræget, trygt, fantastisk og usikkert det kan være.

At blive forældre er den største rejse og uddannelse i livet – derfor giver det i min optik, rigtig god mening at søge hjælp og sparring undervejs, ligesom vi gør med alle mulige andre uddannelser også, men som sjældent betyder lige så meget for os, som vores rejse og uddannelse som forældre.

Denne rejse og uddannelse kan jeg hjælpe jer med.

Det er ikke jer som forældre eller jeres barn der er noget galt med – det er det mønster I har med jer og sammen har skabt, der skaber afmægtigheden. 

Book er familievejledningsforløb HER og skab det familieliv du ønsker i dag

Det skal vi have ændret…

Det er min mission at ændre det gammeldags og lidt negative syn på børn og deres udvikling, som vi alle bærer rundt på fra vores fortid – til det nye børnesyn, der bygger på positiv kommunikation, selvbevidsthed, tillid og nysgerrighed.  

Jeg har et altoverskyggende ønske om at forældre, pædagoger og lærere  i større grad ser muligheden for at få hjælp til de udfordringer, vi uundgåeligt møder på vores vej -fordi denne hjælp er en investering til endnu større glæde og trivsel både for barnet og jer. 

At tage imod sparring, vejledning, tilegne sig ny viden og arbejde med os selv i vores forældreskab eller professionelle arbejde, er en gave og en fantastisk rejse.

Kontakt mig her

8 + 12 =