Mentorforløb til dagplejere

Bliv den pædagogiske dagplejer du drømmer om

Vejledning er en investering i dit arbejdesliv

Føl dig tryg i din viden og faglige kompetencer og din måde at interagere med børnene på

Du som dagplejer har kæmpe betydning for dine dagplejebørns tidligste udviklingsår.

Du er deres tryghed, deres klippe og deres vejviser. Hvad du gør, hvordan du er sammen med børnene, hvordan du styrker deres udvikling, er fuldstændig afgørende.

Er du dagplejer, der er interesseret i at styrke dig selv og din relationskompetence?

Kunne du tænke dig at gennemgå en forandringsproces, som vil skabe underværker for din egen glæde og følelsen af at det, du gør, er meningsfuldt og gør dig endnu mere pædagogisk stærk i, hvordan man styrker børns personlige, følelsesmæssige og sociale udvikling samt at mærke en større sikkerhed i forældresamarbejdet?
Så er dette mentorforløb måske noget for dig!

Mentorforløb – hvad er det?

Jeg vil være vejlederen ved din side. …

Et mentorforløb med mig, hvor du ikke blot ønsker hjælp til ét barn. Du investerer i en forandringsproces hos dig selv og din dagpleje.

Du får sparring og skræddersyet hjælp til alt det, du har brug for. Du får styrket din faglighed og pædagogiske viden om, hvorfor det du gør, er SÅ vigtigt for børnene.

Mentorforløbet vil skabe de bedste muligheder for, at du trives i dit arbejde, og dine dagplejebørn sikres en udvikling og trivsel ud fra en velfunderet pædagogisk indsats.

Vi forpligter os gensidigt til et forløb over 6 måneder, hvor du får viden om, hvordan du styrker konkret i samspillet med børnene - styrker deres personlige, sociale og følelsesmæssige udvikling og dermed bliver en endnu mere relationskompetent dagplejer. Du vil også stå endnu stærkere i dit samarbejde med forældrene, fordi du kan beskrive hvad og hvordan, du præcist arbejder med deres børn.

Jeg vil hjælpe dig med at skabe større udviklingsmuligheder i dit arbejde med dine dagplejebørn ved at styrke din relationskompetence.

Synlighed for forældrene.

Du får et opslag, som kan hænge fremme, således at forældrene kan se du er i gang med et mentorforløb med mig. Dette vil skabe tryghed hos forældrene, da de bliver informeret om, hvad du er i gang med, og hvorfor jeg er der. Derudover vil opslaget vise, at du ønsker at kvalitetssikre din dagpleje.

Ved mentorforløbet får du:
 • Højnet din pædagogiske faglighed
 • Fyldt din pædagogiske værktøjskasse
 • Styrket din relationskompetence i samspillet med børnene
 • Bliver klogere på hvorfor det du gør, styrker børnenes selvværd, trivsel og udvikling
 • Et styrket børnefællesskab blandt din lille gruppe børn
 • Konkrete redskaber til de børn, du oplever, er svære at forstå og hjælpe
 • Håndgribelig guidens i at skabe et trygt og konstruktivt samarbejde med forældrene, der sikrer, at begge parter tager ansvar for barnets udvikling og trivse

 

Forløbet består af ...
 • Forløbet strækker sig over 4 måneder, da min erfaring er, at kontinuerlige samtaler og feedback skaber størst udvikling hos dig selv og dine dagplejebørn
 • 4 besøg af mig á 90 minutter – observation af dit samspil med børnene og feedback på hvad der virker, som du skal gøre mere af og viden om hvorfor.
 • 4 samtaler á 60 min. enten hjemme hos dig (når børnene sover) eller over zoom
 • Fri tilgængelighed for sparring via mailkorrespondance ugentligt til alle de spørgsmål og alt det der falder dig på hjertet
 • Konkrete redskaber til hvad du skal gøre mere af og justere for at skabe mulighed for endnu større trivsel og udvikling hos det enkelte barn eller børnegruppen
 • Muligheden for at jeg kan deltage på ét forældremøde for alle forældrene og fortælle om, hvordan du med hjælp fra mig har arbejdet med deres børn
 • Et bevis på at du har deltaget i denne udviklingsproces og nu er ”Relationskompetent dagplejer” – som du kan have hængende fremme, så alle forældre kan se hvilken spændende udviklingsrejse du er på.
 • Alle forældre som har børn hos dig, får 10% på familievejledning, hos mig, hvis de ønsker dette.
Sådan foregår det ...

Vi planlægger sammen, hvornår jeg skal komme og besøge dig. Ved besøget er jeg hos dig i 90 minutter om formiddagen, mens I leger og spiser frokost.

Den efterfølgende uge, mens børnene sover, får du tilbagemelding på mine observationer – hvad ser jeg du skal gøre mere af, og hvad skal du gøre mindre af ud fra det, du præcis ønsker hjælp til.

I starten af forløbet vil vi tilrettelægge og sammen planlægge, hvad du ønsker at starte med:

 • Enkelte børn
 • Børnegruppen
 • Forældresamarbejdet
 • Forældremødet

Under hele forløbet har du mulighed for at kontakte mig med spørgsmål og få den sparring, du har brug for over mail. Jeg vil altid svare så hurtigt, jeg kan.

Du får…

Højnet din pædagogiske faglighed

Fyldt din pædagogiske værktøjskasse

Styrket din relationskompetence i samspillet med børnene

Bliver klogere på hvorfor det du gør, styrker børnenes selvværd, trivsel og udvikling

Et styrket børnefællesskab blandt din lille gruppe børn

Konkrete redskaber til de børn, du oplever, er svære at forstå og hjælpe

Håndgribelig guidens i at skabe et trygt og konstruktivt samarbejde med forældrene, der sikrer, at begge parter tager ansvar for barnets udvikling og trivsel

Udtalelse vedrørende pædagogiskvejleder Christina Drachmann

“Christina har været tilknyttet som vejleder hos en dagplejer, som har et barn i en udsat position.

Christina har udvist stor faglighed og engagement. Christina har udarbejdet en handleplan som har været til stor gavn for dagplejer, som har brugt handleplanen i sit daglige arbejde med barnet.

Christina har en stor faglig viden om børn og familier i udsatte positioner.

Jeg vil til en hver tid arbejde sammen med Christina og giver hermed mine bedste anbefalinger.

Jeannie Henningsen- dagplejepædagog i Tårnby.

Sådan booker I samtalen …

Kontakt mig

Kontakt mig for booking af dato – så finder vi den dato og det tidspunkt der passer jer bedst. Jeg anbefaler, at I har sat en time af, hvor I har tid og ro til samtalen fx når børnene sover eller bliver passet. 

i

Vælg vejledningsform

I bestemmer, hvad vi skal fokusere på. Jeg hjælper jer med at finde ud af, hvad I skal gøre, og hvordan I opnår den ønskede forandring.

Mentorforløb til dagplejere | 12.995,-

Kan også betales i rater over 3 måneder. Jeg anbefaler at starte med en gratis afklarende samtale inden booking af forløbet.

Afklarende samtale

Book 20 min. (gratis) afklarende samtale via mail: drachmann.christina@gmail.com eller tlf: 2942 0630

Gratis

Kontakt mig her

6 + 9 =