Familievejledning

 

Et videobaseret familievejledningsforløb

– Marte Meo forløb

Der er altid en intention bag barnets handlinger, selv når vi ikke kan se hvad intentionen er.

Selv i de situationer hvor du oplever størst afmagt, vrede eller tvivl med dit barn, er der altid muligheder for at de kan blive bedre, ved at gøre mere af det der virker.

Det er helt naturligt at være fastlåst i en situation med dit barn, som kan være svær at se muligheder i, fordi følelser gør blind –

mit øje er trænet i at se muligheder for udvikling og trivsel og jeg vil meget gerne hjælpe jer med.

Oplever I .. 

 • at I gang på gang ender i de samme konflikter med jeres barn?
 • at der er så mange søskendekonflikter at det påvirker den gode stemning?
 • at barnets adfærd kan være svær at forstå og I ikke ved hvordan I bedst kan hjælpe? 
 • at I oplever jer selv reagerer på måder, som I inderst inde ikke er stolt af, men I simpelthen ikke ved hvad I ellers skal gøre?
 • at I føler jer drænet for energi og magtesløse? 
 • at jeres barn ofte har en uhensigtsmæssige møde at være sammen med andre på?

Handler det bl.a. om .. 

 • at jeres barnet får nogle voldsomme vredesudbrud som går ud over det selv og de andre børn?
 • at barnet ikke vil hører efter?
 • at barnet har svært ved at dele?
 • at barnet altid vil være den første og skal ses hele tiden? 
 • at jeres barn ikke vil sove? 
 • at jeres barn ikke vil spise? 
 • at jeres barn er ængstelig og ofte ked af det? 

 

Det er ikke os som forældre den er galt med.

Der er heller ikke noget galt med barnet.

Det er det mønster vi sammen har skabt, som fastløser konflikter og vores syn på hinanden, som vi sammen skal arbejde med at ændre.

Hvorfor video ?

Når videoklip udgør en væsentlig del af forløbet, skyldes det min videreuddannelse som Marte Meo terapuet. Marte Meo betyder ved egen kraft på latin, som menes at alle har mulighed for at udvikle sig i samspillet med andre, hvis de får den nødvendige praktisk-pædagogiske hjælp. Måden vi indgå i relation til børn på, er det afgørende for deres udvikling af selvværd og trivsel.

Hvis du lige nu sidder med følelsen af, at det er grænseoverskridende at filme sig selv i samspillet med jeres barn, er helt forståeligt. Nogle beskriver at det kan give dem følelsen af at blive overvåget eller frygten for at eventuelle ”fejltrin” vil blive fremhævet.

Jeg arbejder ALTID med fokus på al det i lykkes med og på at finde løsninger på jeres udfordringer, så I går fra vores møde med de værktøjer I nu ved virker og har positiv effekt på barnet.

Ofte sker der det, når vi bliver filmet, at vi som voksne gør os mere umage. Det er ikke skidt, for det er netop når vi gør os umage at der sker forandringer, når vi slår autopiloten fra og i stedet bliver bevidst om vores handlinger. Det er lige nøjagtig den vej vi skal. 

Det betyder ikke det skal føles kunstigt eller ikke autentisk, men vi skal rette vores opmærksomhed mod os selv som forældre, for at hjælpe barnet. 

Når vi får nye adfærdsstrategier, så gør barnet også. Her bliver videoen et fantastisk redskab, fordi I får lov at se jer selv og barnet udefra. 

Ønsker I …
 • at temperaturen ikke stiger til kogepunktet og I kan tage kontrol over jeres egne reaktioner?
 • at I ved præcist hvad der skal til, for at få styr på de situationer der oftest ender i hårknude?
 • at I med sikkerhed ved, at det I gør, er det rigtige for jer og børnene
 • at I ikke længere skal frygte for barnets reaktion eller føle I skal gå på nåle for at barnet ikke får en nedsmeltning?
 • at I får en rygsæk med værktøjet, der fungerer for jer og dermed skaber mere af det gode børneliv 

 

Jeg tilbyder...

Når jeg modtager videoer fra jeres hverdag, får jeg et indblik I hvad der er på spil hjemme hos jer. Jeg får indblik i jeres samspilsmønster og kommunikation – altså måden i agerer på overfor hiannden. 

Ved at få syn for dette, kan jeg se hvad det er for et mønster vi skal have brudt i jeres familie, for at skabe mere balance og harmoni i jeres hverdag.

Dette gør jeg ved at fokusere på det jeg ser jeres børn har brug for af jer og samtidig se hvad I lykkes med som netop understøtter det jeres barn har brug for mere af. 

I får dermed konkrete værktøjer til, hvordan I kan styrke arbejde med dét I har brug for hjælp til. 

Det videobaserede forløb er basere på Marte Meo metoden, som jeg er uddannet i. Det hjælper til at blive klogere på jer selv og få fyldt rygsækken op med redskaber, der bryder det negative mønster, styrker jeres barn/børns trivsel og udvikling samt skaber mere positivt samspil mellem jer alle. 

Jeg anbefaler 

 • Ét opstartsmøde over zoom á 60 minutters varighed, hvor I fremlægger lidt om hvem I er i jeres familie og som forældre, samt den eller de udfordringer I ønsker hjælp til. 
 • 3 – 4 videotilbagemeldinger á 60 min. med ca. 14 dages mellemrum. Jeg har udvalgt klip fra jeres fremsendte videoer,  som viser det I skal gøre mere af, for at opnå den forandring I ønsker.
 • Til hver videotilbagemeldingssamtale har jeg brugt min. én times forberedelse, på at se alle jeres videoer, udvælge de helt rigtige klip og klargøre en fin præsentation.
 • Én opfølgningssamtale 1-2 måneder senere á én times varighed.

  Sådan booker I samtalen …

  Kontakt mig

  Kontakt mig for booking af dato – så finder vi den dato og det tidspunkt der passer jer bedst. Jeg anbefaler, at I har sat en time af, hvor I har tid og ro til samtalen fx når børnene sover eller bliver passet. 

  i

  Vælg vejledningsform

  I bestemmer, hvad vi skal fokusere på. Jeg hjælper jer med at finde ud af, hvad I skal gøre, og hvordan I opnår den ønskede forandring.

  Et videobaseret  Marte Meo forløb afregnes pr. tilbagemelding (60 min. forberedelse + 60 min. tilbagemelding) | 1500,- 

                                                                 Eller 

  Pakkeforløb m. 3 samtaler inkl. videotilbagemelding og én opfølgningssamtale 4.995,- 

  Kontakt mig for booking af dato – så finder vi den dato og det tidspunkt i dagstimerne, der passer os begge. Jeg anbefaler, at I har sat en time af, hvor I har tid og ro til samtalen fx når børnene sover eller bliver passet. 

  Kontakt mig her

  10 + 6 =