Foredrag

De voksnes relationskompetence og engagement er afgørende for børns trivsel og udvikling

Oplæg  til pædagogisk personale og andre omsorgsgivere

De voksnes arbejdsglæde, relationskompetence og engagement er afgørende for børns trivsel og udvikling

I dag er der sket en ændring i vores måde at forstå børn på – vi har fået et nyt børnesyn, som har ændret sig markant de seneste 30 år.

Vi er blevet mere bevidste om at skæld ud, konsekvenser, straf, diagnosekulturen, negativ kommunikation osv. har en negativ påvirkning på børnene – men hvis ikke vi skal møde børn på denne måde, hvad skal vi så gøre?

Det kan jeg hjælpe jer med 

Oplæg til pædagogisk personale

Oplæggene til pædagogisk personale og andre omsorgsgivere, tager altid afsæt i en motiverende, positiv og inspirerende oplevelse, som styrker jeres praksis.

Alle oplæg indeholder både teori og inspiration til praksisnær tips og ideer, som vil skabe refleksion og styrke kommunikationen mellem børnene og de voksne samt børnene udvikling og trivsel.  

Oplæg 

Sådan kan I forstå og hjælpe børn med deres følelsesmæssige udvikling

Hvordan skal vi forstå de forskellige følelsesmæssige reaktioner børn udviser på forskellig vis? Hvad gør det ved os, når børn reagerer følelsesmæssigt? Og HVORDAN hjælper vi børn med deres følelser og samtidig understøtter deres følelsesmæssige udvikling? 

Sådan styrker I og støtter børns sociale udvikling

Vi ved børns sociale udvikling er vigtig. men hvorfor? Hvordan understøtter vi børns sociale kompetencer og deres interaktion med hinanden? Hvor og hvordan placerer du dig som voksen, når du skal støtte børns sociale samspil?

Skab et tillidsfuldt og konstruktivt forældresamarbejde

Hvordan sikre vi et samarbejde som altid har barnets trivsel og udvikling for øje? Hvordan skaber I en professionel og tillidsskabende tilgang til forældre, der stimulerer en lyst og motivation hos forældrene til at samarbejde med jer om deres børn?

Introduktion til Marte Meo – sådan kan I bruge det i praksis

Marte Meo er en udbredt pædagogisk metode – en videobaseret metode som bygger på den nyere udviklings psykologi. Metoden er konkret og nem omsættelig, fordi den tager udgangspunkt i praksis. 

Marte Meo styrker kvaliteten af samspillet mellem den voksne og børnene. Metoden indeholder konkrete kommunikationsprincipper og videoklip der understøtter, som alt sammen styrker udviklingen hos den voksne og børnene. 

Forskning har efterhånden konkludere en del ganger, at metoden er en af de mest effektive metoder der virker. I Norge er metoden særligt udbredt i daginstitutioner og skoler. Herhjemme blomstrer den også mere. Dette oplæg giver jer mulighed for at få inspiration til metoden og få viden om hvad den handler om og hvordan man bruger den i praksis. 

Foredrag fra | 4.995,-

Sammen om at skabe et trygt og konstruktivt forældresamarbejde

 

    Kontakt mig for at få en uforpligtende samtale

    Book 20 min. (gratis) afklarende samtale via mail: drachmann.christina@gmail.com eller tlf: 2942 0630

    Gratis

    Kontakt mig her

    4 + 6 =